Βιομηχανική Ψύξη

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΨΥΞΗ

Posted Posted in Τι αναλαμβάνουμε, Ψύξη

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΨΥΞΗ Αναλαμβάνουμε την  μελέτη – προμήθεια και εφαρμογή  καθώς και τη ετήσια συντήρηση συστημάτων ψύξης σε μονάδες παραγωγής και εν γένη βιομηχανικά συγκροτήματα και ηλεκτρολογικούς πίνακες , όπου απαιτείται αδιαλλειπής ψύξη εξοπλισμού  Η εταρεία μας διαθέτει εμπειρία στην εγκατάσταση συστημάτων ψύξης των μηχανημάτων και  των χώρων επεξεργασίας σε μεγαλές βιομηχανίες ανά την […]