Η εταιρεία μας

Η ενασχόληση και παρουσία μας στο χώρο της Ψύξης και του Κλιματισμού για πάνω από 35 χρόνια φανερώνει αξίες που πρεσβεύουμε ως εταιρεία, πιστεύοντας στην επιχείρηση που μαθαίνει, που προσαρμόζεται , που βρίσκεται κοντά στους πελάτες της , που επιμορφώνεται, που οργανώνεται.

Η συνέπεια, η αξιοπιστία, ο σεβασμός στον πελάτη, η άριστη γνώση του αντικειμένου, η συνεχής παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων, νέων τεχνολογιών, η ιδανική σχέση κόστους – προϊόντων – παρεχομένων υπηρεσιών μας έχουν καθιερώσει όλα αυτά τα χρόνια.

Τα συνεργεία μας  στελεχώνονται από αδειούχους τεχνίτες, ψυκτικούς, μηχανικούς πλήρως καταρτισμένούς και έχουν στη διάθεση τους  σύγχρονο εξοπλισμό για την άμεση και έγκυρη διάγνωση – επισκευή – συντήρηση αναβάθμιση του εξοπλισμού σας.