ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΨΥΞΗ

1 (109)

Αναλαμβάνουμε την  μελέτη – προμήθεια και εφαρμογή  καθώς και τη ετήσια συντήρηση συστημάτων ψύξης σε μονάδες παραγωγής και εν γένη βιομηχανικά συγκροτήματα και ηλεκτρολογικούς πίνακες , όπου απαιτείται αδιαλλειπής ψύξη εξοπλισμού 

 

Η εταρεία μας διαθέτει εμπειρία στην εγκατάσταση συστημάτων ψύξης των μηχανημάτων και  των χώρων επεξεργασίας σε μεγαλές βιομηχανίες ανά την Αττική και εκτός αυτής 

Αναλαμβάνουμε την προμήθεια – συντήρηση και επισκευή  βιομηχανικών συστημάτων ψύξης της εταιρείας σας

Οι  λύσεις που σας παρέχουμε  καθιστούν την εγκατάσταση αποδοτική κατά τη λειτουργία της και μειώνουν το χρόνο και   την εργασία συντήρησης και επισκευής.  Επιχειρούμε στους εξής τομέις

  • Ψύξη χώρων επεξεργασίας προϊόντων
  • Ψύξη ηλεκτρολογικού πίνακα με κλιματιστικά πίνακα 
  • Ψυκτικοί θαλάμοι ευπαθών προϊόντων
  • Επαγγελματικά Ψυγεία