ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ INTERKLIMA FYROGENIS

Η μακροχρόνια συνεργασία μας με τις εταιρείες , πριν αυτές κλείσουν οριστικά , μας δίνει τη δυνατότητα να επισκευάσουμε και να συντηρήσουμε και να αναβαθμίσουμε  με συμβατά και νέα ανταλλακτικά  , τη μονάδα σας , επεκτείνοντας έτσι  το κύκλο λειτουργίας της . 
Αναλαμβάνουμε την ετήσια συντήρηση του συστήματος σας 

Ενδεικτικά  επίσης αναλαμβάνουμε :

  • Αντικατάσταση καμένου  συμπιεστή /συμπιεστών και αλλαγή σε εγκεκριμένο  ψυκτικό υγρό 
  • Αντικατάστασηκαμένων ανεμιστήρων 
  • Έυρεση και στεγανοποίηση διαρροών στο ψυκτικό κύκλωμα 
  • Αντικατάσταση κυκλοφορητή
  • Αντικατάταση ελεγκτή , νέα παραμετροποίηση ώστε το μηχάνημα να δουλεύει όσο το δυνατόν καλύτερα 
  • Αντικατάσταη παλαιού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού με σύγχρονο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό